شرکت بين المللي سارگن - قيمت مناسب - كيفيت برتر - تنوع و زيبايي بيشتر 
سنگ سارگن با قابليت طرح پذيري ، بدون مواد پلاستيكي و كاملا طبيعي ، توسط متخصصين ايراني در شركت Sargon LLC و با بهره گيري از محصولات چند شركت بين المللي به توليد و بهره برداري رسيده است.

تفاوت ومزاياي سنگ سارگن:

بطور كلي سه دسته سنگ در دسترس همگان موجود است

دسته اول: سنگ هاي طبيعي و سنگ هاي موجود در طبيعت مانند سنگ مرمر يا گرانيت و ... ميباشد

دسته دوم: سنگ هاي مصنوعي با مواد غير طبيعي هستند كه از مواد پلاستيكي و مواد شيميايي هستند كه اين سنگ ها بيشتر جنبه دكوري دارند و به هيچ وجه در مكان هاي بهداشتي نميتوان از اين سنگ ها استفاده كرد زيرا تركيبات اينها پلاستيكي هستند و خيلي از دانشمندان بر سرطان زا بودن اين مواد پلاستيكي اتفاق نظر دارند ضمن اينكه اين سنگ ها براي نمايبيرون كاربرد آنچناني ندارند زيرا بر اثر تابش آفتاب بر اين سنگها بعد از مدتي خشك و شكننده ميشوند و بيشترين كاربرد آن جهت دكور هاي داخلي است

دسته سوم: سنگ هاي مصنوعي با مواد طبيعي هستند اين دسته از سنگ ها با فناوري نانو ساخته ميشوند و دقيقا مانند سنگ هاي طبيعي هستند. اما با اين تفاوت كه قابليت طرح و نقش پذيري و... را دارا ميباشند مانند سنگ سارگن


سنگ هاي طبيعي به دليل وزن زياد چندان مناسب براي نماي هاي بيرون نيستند اگر هم براي نماي بيرون استفاده شود معمولا براي ساختمان هاي بزرگ كارايي ندارد زيرا وزن كاذب براي سازه ايجاد ميكند و باعث كاهش كارايي سازه ميشود اما سنگ سارگن به دليل سبكي براي هر سازه اي مناسب است

سنگ هاي طبيعي هزينه نصب آن بيشتر از سنگ سارگن
است چون سنگ هاي طبيعي را بايد پشت آن سيم مفتول قرار دهند كه خطر افتادن نداشته باشد بنابراين اجرت نصب سنگ طبيعي بيشتر از سنگ سارگناست زيرا در سنگ سارگن بطور طبيعي سيم مفتول در مغز سنگ وجود دارد ضمن اينكه سنگ هاي طبيعي باز هم خطر افتادن دارند

سنگ هاي طبيعي
جذب آب دارند به همين دليل آسيب پذير هستند. جذب آب در زمستان باعث ترك خوردگي و تخريب سنگ ميشود در شهرها اكثر باران ها اسيدي هستند و جذب مواد اسيدي در سنگ هم باعث تخريب سنگ و هم باعث تخريب بتن و كل سازه ميشود اما در سنگ سارگن جذب آب صفر است بنابراين سرما و گرما و باران هاي اسيدي هيچ تاثيري بر سنگ سارگن ندارند ضمن اينكه سنگ سارگن تنفس هم دارد و در برابر اشعه فرابنفش مقام است


نظر سنجی

كدام جمله را مي پسنديد