خط تولید سنگ های جواهراتی و سنگ درمانی (احیای فیروزه فرآوری زمرد بهسازی یاقوت و …)

خط تولید سنگ های جواهراتی و درمانی احیای فیروزه فرآوری زمرد بهسازی یاقوت

خط تولید سنگ های جواهراتی و سنگ درمانی احیای فیروزه فرآوری زمرد بهسازی یاقوت

خط تولید سنگ درمانی و خط تولید سنگ جواهری

سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی ارزش صادراتی و فروش داخلی و خارجی بسیار خوبی دارد.

و در تمام دنیا به راحتی با سنگ های درمانی و جواهراتی ارتباط برقرار می کنند.

خط تولید سنگ های جواهراتی و سنگ درمانی شامل موارد زیر می شود:

  1. خط تولید فرآوری و بهسازی و احیای سنگ فیروزه، فیروزه نیشابوری، فیروزه کرمان، فیروزه آمریکایی و …
  2. خط تولید تراش و فرآوری سنگ های مولتی و سنگ های ترکیبی
  3. خط تولید فرآوری و تراش سنگ درمانی مگنتیک استون معروف به سنگ مگنا Magna Stone 
  4. خط تولید بهسازی و فرآوری زمرد، یاقوت و دیگر سنگ های قیمتی

از بعد سرمایه گذاری جهت خط تولید های فوق، به دلیل پیچیدگی، به سرمایه های بالایی نیازمند است.

بطور کلی با حدود 5 میلیارد تومان به بالا، امکان سرمایه گذاری و فعالیت در زمینه سنگ های جواهراتی و سنگ درمانی وجود دارد.

به دلیل اینکه در نقاط مختلف دنیا نماینده فروش و وب سایت های فروشگاهی فعال داریم.

در رابطه با مارکتینگ و فروش سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی، امکان همکاری بین المللی داریم.

بطور مثال می توانید برای خرید محصولات به سایت مولتی جواهر مراجعه نمائید.