خط تولید قله سنگ و سنگ کوپ و سنگ بلوک

خط تولید سنگ قله و سنگ کوپ سنگ بلوک

خط تولید سنگ قله و سنگ کوپ سنگ بلوک

از قرن ها پیش روش تولید سنگ، روش سنتی بوده به صورتی که بلوک سنگ و یا سنگ کوپ از دل کوه جدا می شده و به وسیله دستگاه های قله بر، سنگ برش می خورده و بعد از عملیات ساب، سنگ روانه بازار می شده است.

حتما بارها دیده اید که در جاده ها پشت یک تریلی یک بلوک سنگ یا سنگ کوپ، گذاشته اند.

و به دلیل وزن زیاد قله سنگ، دیگر قسمت های تریلی خالی بار بوده.

و حتما به این نکته واقف هستید که چه هزینه های سرسام آوری در رابطه با حمل سنگ کوپ وجود داشته و دارد.

در روش تولیدی ما با استفاده از فناوری نانو به معدن و به استخراج از دل کوه نیاز نخواهد داشت.

و بدون هیچگونه هزینه حمل و نقلی، سنگ کوپ یا سنگ قله به راحتی در سوله قابل تولید است.

و می توان سنگ را برشکاری کرد.

در این روش، قیمت تمام شده بسیار کاهش پیدا می کند و سود زیادی برای شما خواهد داشت.

و از طرفی کیفیت سنگ، فوق العاده بالا می رود.

به دلیل اینکه سنگ بلوک به صورت مهندسی شده، تولید شده است، هیچ گونه حفره و کرمویی در مغز سنگ نخواهد بود.

و از طرفی رنگ سنگ قله، در دست و انحصار شما خواهد بود.

یعنی می توانید سنگ کوپی به کیفیت سنگ کوپ مرمر یا سنگ قله تراورتن سفید تولید کنید.