فیلم آموزشی تولید سنگ و مصاحبه مدیریت شرکت سارگن سید عماد محمدی با سید جواد هاشمی پیرامون خط تولید سنگ و آموزش تولید سنگ و دستگاه تولید سنگ و انواع خطوط تولید و تاریخچه شرکت

در این فیلم آموزشی ، ابتدا تاریخچه شرکت و نحوه ورود به دنیای سنگ ها و دستگاه های تولید و خط تولید را توضیح می دهیم.

سپس آموزش هایی در رابطه با انواع خطوط تولید و دستگاه های تولید سنگ ارائه می شود.

این فیلم خط تولید اطلاعات مثبتی در رابطه با سرمایه گذاری در صنعت سنگ ارائه می دهد.

این فیلم نوعی ویدئوی آموزشی و معرفی است.

توصیه می کنیم حتما فیلم خط تولید سنگ را از ابتدا تا انتها با دقت تماشا فرمائید.