نتایج آزمایشگاه پارک علم و فناوری

 

   گواهينامه ها و ISO

 گواهي از بانك گرجستان و شماره حساب بين المللي شركت

گواهي ثبت در ستاد ساماندهي پايگاه هاي اينترنتي وزارت ارشاد

اهداي تنديس طلا از طرف سنگ سارگن به پهلوان جواد محجوب قهرمان جودوي
ايران و اسيا به پاس قدرداني از افتخار آفرینی های ایشان