اول این ویدئو و سپس چند ویدئو پایین را حتما مشاهده فرمایید.

خط تولید برنج و کاشت برنج  ✔️ قیمت دستگاه خط تولید برنج مصنوعی ✔️ خط تولید برنج فرآوری شده ✔️ خط تولید برنج مصنوعی دانه بلند ✔️ قیمت دستگاه تولید برنج هندی ✔️ قیمت خط.تولید برنج دانه بلند ✔️  خط تولید برنج مصنوعی  ✔️ معایب خط تولید برنج مصنوعی

تولید برنج به روش صنعتی یا سنتی 

برای کاشت برنج ابتدا باید بذر برنج را برای جوانه زدن آماده کنند و به این صورت انجام می شود

که کشاورزان مقداری از بذر برنج را در محلی خشک و مناسب به دور از هر نوع جانوری به شکل

شلتوک یا خوشه نگهداری می کنند که در سال جدید با انجام عملیات مخصوص، بذری

که در سال قبل جوانه دار شده است را آماده کاشت در زمین کنند.

آماده کردن برنج برای جوانه زدن

برای اینکه برنج جوانه بزند ابتدا باید مقدار زیادی محلول آب و نمک تهیه شود و بعد کشاورزان

شلتوک هایی که از سال قبل نگه داشته اند را داخل این محلول آب و نمک قرار دهند و بذرهای

سبک بر روی سطح آب مانده و بذرهای سنگین تر ته نشین می شوند.

البته بذرهای سبک ارزش کاشت را ندارند و باید دور ریخته شوند و بذرهای سنگین تر را برای

مراحل بعدی با آب شسته و در داخل گونی های مناسب قرار می دهند که گونی ها را در داخل

آب گذاشته و بعد از چند روز آنها را خارج کرده و بر روی زمین یا حصیر میریزند.

این کار به مدت یک هفته زمان می برد و در ماه فروردین زمان کاشت برنج است که مرحله

جوانه دار کردن بذر برنج می باشد و حدود ده روز زمان برده که مراحل بعدی آن انجام شود.

خزانه آماده برای کاشت برنج

خزانه یک بخش کوچک از زمین کشاورزی می باشد و بذرهای جوانه دار شده را در درون آن قرار

می دهد تا تبدیل به نشاء شوند و از آنجائیکه کاشت برنج در ایران عموما به روش نشائی انجام

می شود کشاورزان از حدود 6 ماه قبل از عملیات جوانه دار کردن بذرها یعنی در پاییز انجام می دهد

و کارهای آماده سازی قطعه زمین کشاورزی موسوم به خزانه را انجام داده و در پاییز ماه زمین

را شخم می زنند.

در اواخر زمستان روی خاک را با کود می پوشانند و دوباره زمین را شخم زده و تمامی سنگ ها

و کلوخ هایی که بر روی آب قرار دارند را جمع آوری میکنند. به این صورت زمین آماده کشات شده

و بذرها جوانه دار می شوند که اطراف خزانه را با آب پوشش می دهند تا خزانه در آب نگهداری شود.

خط تولید برنج و کاشت برنج  ✔️ قیمت دستگاه خط تولید برنج مصنوعی ✔️ خط تولید برنج فرآوری شده ✔️ خط تولید برنج مصنوعی دانه بلند ✔️ قیمت دستگاه تولید برنج هندی ✔️ قیمت خط.تولید برنج دانه بلند ✔️  خط تولید برنج مصنوعی  ✔️ معایب خط تولید برنج مصنوعی

خط تولید برنج و کاشت برنج  ✔️ قیمت دستگاه خط تولید برنج مصنوعی ✔️ خط تولید برنج فرآوری شده ✔️ خط تولید برنج مصنوعی دانه بلند ✔️ قیمت دستگاه تولید برنج هندی ✔️ قیمت خط.تولید برنج دانه بلند ✔️  خط تولید برنج مصنوعی  ✔️ معایب خط تولید برنج مصنوعی

خط تولید برنج مصنوعی

در خط تولید برنج های مصنوعی ، ابتدا ضایعات و خرده های برنج را وارد آسیاب می کنند تا به آرد

برنج تبدیل شوند ، سپس در میکسر با برخی مواد افزودنی دیگر ترکیب می شوند تا تحت شرایط

مشخصی بر اساس فرمولاسیون به شکل برنج دانه بلند در آیند .

آیا تولید برنج های مصنوعی حقیقت دارد ؟

در رابطه با تولید یا عدم تولید برنج های مصنوعی ، مطالب زیادی وجود دارد . خیلی از افراد معتقدند

که تولید برنج های مصنوعی شایعه ای بیش نیست و به هیچ عنوان این گونه برنج ها تولید نمی شوند

. اما برخی دیگر خبر از تولید این گونه برنج ها می دهند . تولید برنج های مصنوعی در واقع برای اولین

بار به عنوان نمونه در چین تولید شد اما به خاطر داشتن هزینه های بسیار بالا و نداشتن توجیه

اقتصادی ، این خط تولید فراگیر نشد و تولید برنج های مصنوعی در خاورمیانه صورت نگرفت .

هم چنین خط تولید برنج دارای معایبی می باشد که در ادامه به آن ها خواهیم پرداخت .

معایب خط تولید برنج مصنوعی

خط تولید برنج مصنوعی ، مجوز بهداشت ندارد

نظر افرادی که دستگاه های تولید برنج مصنوعی را به ایران وارد می کنند ، این است که این دستگاه ها

با مجوز و تایید وزارت بهداشت وارد ایران شده  و تبدیل خمیر برنج به برنج های مصنوعی یا دانه بلند

به وسیله ی این دستگاه ها هم مورد تایید این وزارت خانه می باشد اما در واقع ،

هیچ گونه درخواستی برای صدور مجوز برای ورود این دستگاه ها به ایران یا تولید

برنج  های مصنوعی وجود  ندارد .

برنج های مصنوعی برای سلامتی انسان مضر هستند

در تولید برنج های مصنوعی ممکن است افزودنی های غیر مجاز و خطرناکی استفاده شود

که برای سلامتی انسان مضر هستند . بنابراین هیچ گونه ای مجوزی از طرف سازمان بهداشت

برای تولید این گونه برنج ها صادر نمی شود .

گفتگویی در زمینه اصول اولیه تولید موفق
معرفی چند کار تولیدی و تجاری جذاب و پرسود
گفتگویی در باب تقویت شخصیت و اعتماد سازی بیزنس ها