سولفوناسیون ‏چیست؟  ✔️  واحد سولفوناسیون ✔️  مکانیسم سولفوناسیون ✔️  واکنش سولفوناسیون ✔️  راکتور سولفوناسیون ✔️  سولفوناسیون با اولئوم✔️ سولفوناسیون بنزن ✔️  پلنت سولفوناسیون ✔️  کاربرد واکنش سولفوناسیون

معرفی سولفوناسیون و تجهیزات مربوط به این واحد

سولفوناسیون از جمله فرآیندهای با ارزش در تهیه مواد مختلف می باشد که ترکیبات فعالی دارد که به صورت سطحی عمل می کنند و در فرآیند سولفوناسیون و با تشکیل دادن گروه سولفونه در تشکیل ساختار و ترکیب مواد آن آن در آب ایجاد می شود.

قرار دادن گروه سولفونه بر روی ترکیبات مختلف می تواند دامنه وسیعی از ترکیبات آب دوستی و یا آب گریزی را یاجاد کند که به عنوان ماده فعال سطح عمل می کند و در دسته بندی آنیونی قرار دارد.

سولفوناسیون آلکیل بنزن

سولفوناسیون آلکیل بنزن یک یاز فرآیندهای سولفوناسیون می باشد که از اسید سولفوریک، اسید کلروسولفونیک، تری اکسید گوگرد می باشد که در این بین از تری اکسید گوگرد به میزان بیشتری استفاده می شود.

برای شروع و تهیه این فرآیند ابتدا دی اکسید گوگرد مایع به وسیله یک پمپ از مخزن نگهدارنده به تبخیرکننده منتقل می شود و گاز خروجی از تبخیر کننده با دی اکسید گوگرد ترکیب شده است که با اضافه کردن اکسیژن وارد راکتور کاتالیستی اکسیداسیون شده و قبل از اینکه وارد راکتور شود با مبدل های حرارتی خنک می شود.

سولفوناسیون ‏چیست؟  ✔️  واحد سولفوناسیون ✔️  مکانیسم سولفوناسیون ✔️  واکنش سولفوناسیون ✔️  راکتور سولفوناسیون ✔️  سولفوناسیون با اولئوم✔️ سولفوناسیون بنزن ✔️  پلنت سولفوناسیون ✔️  کاربرد واکنش سولفوناسیون

سولفوناسیون ‏چیست؟  ✔️  واحد سولفوناسیون ✔️  مکانیسم سولفوناسیون ✔️  واکنش سولفوناسیون ✔️  راکتور سولفوناسیون ✔️  سولفوناسیون با اولئوم✔️ سولفوناسیون بنزن ✔️  پلنت سولفوناسیون ✔️  کاربرد واکنش سولفوناسیون

مواد اصلی سولفوناسیون بنزن

 • آلکیل بنزن
 • دی اکســــید گوگرد
 • اکسیژن
 •  هیدروکســید محلول
 • هیپوکلریـــت سدیم

تجهیزات سولفوناسیون بنزن

 • مخازن
 • پمپ ها
 • راکتــــور همــــراه بهمزن
 • مبدل حرارتی
 • فیلتر 7 اسینلس استیل
 • مخلوط کن
 • فن سیکولاسیون
 • رطوبت گیر گاز
 • اکسیداســــیون دی اکســــید گوگرد ، کاتالیستی
 • راکتور
 • تجهیـــزات کنتـــرل کیفیت
 • لوازم آزمایشگاهی
 • لوازم تعمیرگـاهی
 • مخزن تحت فشار

آلکیل بنزین خشک به وسیله پکپ به اولین راکتور سولفوناسیون هدایت می شود که محصول در نتیجه اولین راکتور با درصدی از پیشرفت در سولفوناسیون همراه است. به دیگر راکتورها که با درصدی از پیشرفت در سولفوناسیون همراه است و به دیگر راکتورها انتقال پیدا می کند.

هریک از این راکتورها به یک همزن، خنک کننده کویلی و ژاکت آب مجهز هستند که سیلیکون، فیلتر و مبدل حرارتی و رطوبت گیر گاز نیز در تهیه این ماده دخیل هستند.

سولفوناسیون و دیگر مواد این چنینی نیاز به تجهیزات بسیار گران و البته یک آزمایشگاه بسیار مجهز دارند که تنها افراد متخصص و شیمی دان می توانند به ترکیبات این مواد و تسلط داشتن بر آنها اینکار را انجام دهند.

اگر به دنبال خطوط تولیدی هستید که در این حوزه ها مشغول فعالیت باشید و تنها با سرمایه گذاری در یک حوزه می خواهید به سود بالایی برسید بهتر است در حوزه هایی که هیچ تخصص و مهارتی در آنها ندارید وارد نشوید.

در مقابل از دیگر خطوط تولیدی استفاده کنید که می دانید از جذابیت و تنوع بالایی برخوردار هستند و با مدتی زمان گذاشتن می توانید کار را به نحو احسن یاد گرفته و آن را انجام دهید.

سولفوناسیون ‏چیست؟  ✔️  واحد سولفوناسیون ✔️  مکانیسم سولفوناسیون ✔️  واکنش سولفوناسیون ✔️  راکتور سولفوناسیون ✔️  سولفوناسیون با اولئوم✔️ سولفوناسیون بنزن ✔️  پلنت سولفوناسیون ✔️  کاربرد واکنش سولفوناسیون

سولفوناسیون ‏چیست؟  ✔️  واحد سولفوناسیون ✔️  مکانیسم سولفوناسیون ✔️  واکنش سولفوناسیون ✔️  راکتور سولفوناسیون ✔️  سولفوناسیون با اولئوم✔️ سولفوناسیون بنزن ✔️  پلنت سولفوناسیون ✔️  کاربرد واکنش سولفوناسیون

خطوط تولیدی شرکت سارگن استون

شرکت سارگن استون با سالها تجربه در زمینه انواع خطوط تولیدی بهترین کسب و کارها را به شما معرفی می کند ضمن اینکه این خطوط تولیدی از تمامی جوانب مورد بررسی و تست و خطا قرار گرفته اند و در مدت زمان کوتاهی بازدهی بسیار خوبی را برای سرمایه گذار دارند. 

خطوط تولیدی شرکت سارگن استون مانند خطوط تولیدی دیگر مثل: سولفوناسیون که بسیار تخصصی و دارای تجهیزات گران قیمت هستند، نمی باشد چرا که این کسب و کارها بر اساس نیاز جامعه و قابل سرمایه گذاری با مبالغ مختلف می باشد، همچنین نیازی نیست که به دنبال مهارت و یا دانش خاصی باشید چرا که مدیریت این مجموعه تمامی نحوه کار از صفر تا صد آن را به شما آموزش می دهد. 

با شماره هایی که در انتهای سایت درج شده است ارتباط برقرار کنید و ضمن معرفی میزان سرمایه خود و مشاوره ایی که از این مجموعه دریافت می کنید می توانید هریک از این خطوط تولیدی را انتخاب و کسب و کار خود را شروع کنید.