تولید سرکه برنج
طرح تولید صندلی خودرو
فرآوری و تولید زرشک
تولید نخ بخیه
تولید نشاسته از سیب زمینی
تولید پیچ و مهره
تولید خوراک دام
خط تولید بسته بندی ماهی
طرح تولید سمعک
تولید روغن از هسته خرما