تغذیه شترمرغ ✔️ قیمت غذای شترمرغ پرواری ✔️ فرمول جیره شترمرغ پرواری ✔️ سود وزیان شتر مرغ ✔️ شترمرغ چه میخورد

افرادی که می خواهند برای پرورش شترمرغ سرمایه گذاری کنند بهتر است بدانند که 60 الی 70 درصد هزینه پرورش شترمرغ صرف تهیه خوراک شترمرغ می شود.

تغذیه شترمرغ ✔️ قیمت غذای شترمرغ پرواری ✔️ فرمول جیره شترمرغ پرواری ✔️ سود وزیان شتر مرغ ✔️ شترمرغ چه میخورد

تغذیه شترمرغ ✔️ قیمت غذای شترمرغ پرواری ✔️ فرمول جیره شترمرغ پرواری ✔️ سود وزیان شتر مرغ ✔️ شترمرغ چه میخورد

شترمرغ چه میخورد

فرمول جیره شترمرغ پروراری داری پارامترهای به خصوصی است که عبارتنداز:

غلات حاوی ذرت برای تامین انرژی موردنیاز شترمرغ

علوفه موردنیاز مانند یونجه برای تامین فیبر مطلوب

سویا منبعی غنی از پروتئین

مواد معدنی

ویتامین ها، مکمل ها، اسیدهای آمینه، مخمر

یکی از موارد دیگری که برای پرورش شترمرغ باید مدنظر قرار بگیرد

این است که این پرندگان به طور مرتب و در طول یک شبانه روز به آب نیاز دارند.

ضمن اینکه در آب و هوای سرد نیز حتما وجود یک آبگرمکن ضروری می باشد

تا دمای آب را در 20 درجه سانتی گراد ثابت نگه دارد.

پست‌ها