فرمول غذای کبک ✔️ جدول جیره غذایی کبک ✔️ غذای جوجه کبک یک روزه چیست ✔️ غذای کبک در طبیعت ✔️ چگونه به جوجه کبک غذا بدهیم

کبک ها در طبیعت به راحتی می توانند غذای خود را پیدا کنند.

اما در روش صنعتی تغذیه کبک ها به طور کامل فرق می کند.

فرمول غذای کبک به روش صنعتی از خوراک های کنسانتره فرموله شده ای است

که شامل: ذرت، کنجاله سویا، استفاده از مخلوط دانه ها و میوه ها و گاهی حشراتی مثل ملخ می باشد.

البته باید این نکته را مدنظر قرار داد که تغذیه کبک گوشتی، مولد و تخمگذار با یکدیگر متفاوت است.

مهمترین فاکتوری که هر پرورش دهنده باید از آن اطلاع داشته باشد

تغذیه موردنیاز کبک و یا هر نوع پرنده پرورشی دیگری است.

فرمول غذای کبک ✔️ جدول جیره غذایی کبک ✔️ غذای جوجه کبک یک روزه چیست ✔️ غذای کبک در طبیعت ✔️ چگونه به جوجه کبک غذا بدهیم

فرمول غذای کبک ✔️ جدول جیره غذایی کبک ✔️ غذای جوجه کبک یک روزه چیست  ✔️ کبک تغذیه

چگونه به جوجه کبک غذا بدهیم

جوجه کبک یک روزه نیاز دارند حتما تغذیه باکیفیتی مانند: پروتئین، انرژی، فسفر، فیبر، چربی و کلسیم داشته باشند.

با ارزش ترین منبع تغذیه جوجه کبک یک روزه پروتئین خام و انرژی است.

این انرژی روزانه آنها باید به میزان 300 کیلوکالری باشد که باید در جدول تغذیه ای آنها قرار بگیرد.

پست‌ها